2009/229/EB: 2008 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo