2009/229/EÜ: Euroopa Parlamendi otsus, 22. aprill 2008 , Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta