Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2020. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1