Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9167 – Patron Capital / Marriott International / PEH Warsaw Bidco) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)