Tiesas spriedums (piektā palāta) 1988. gada 14. jūlijā.