Lieta C-57/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2013. gada 21. novembra spriedumu lietā T-524/12 Recaro Holding GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2014. gada 4. februārī iesniedza Recaro Holding GmbH, agrāk – Recaro Beteiligungs–GmbH