Rakstisks jautājums E-4895/08 iesniedza Erik Meijer (GUE/NGL) un Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) Komisijai. Veiksmīgi saražotas cūkgaļas vietējam tirgum zaudējumi Kamerūnā un citās Rietumāfrikas valstīs saistībā ar ES dalībvalstu dempingu