Priekšlikums Padomes regula ar ko piemēro konkrētus konkurences noteikumus lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai (Kodificēta versija)