PROPCELEX 2013/614/EU: Sklep Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2013 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2011#Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2013 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2011