Pranešimas apie antidempingo ir kompensacinių priemonių, taikomų tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą 2020/C 67/03