Lieta C-32/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 18. janvārī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Tiroler Gebietskrankenkasse/Michael Moser