Lieta T-274/02: Pirmās instances tiesas 2006. gada 24. oktobra spriedums — Ritek un Prodisc Technology pret Padomi (Dempings — Taivānas izcelsmes ierakstāmi kompaktdiski — Dempinga starpības noteikšana — Asimetriskās aprēķina metodes izvēle — Eksporta cenu shēmas atšķirība atkarībā no pircējiem, reģioniem un laikposmiem — Tā sauktā reducēšanas līdz nullei tehnika)