Suss/Komisija Tiesas priekšsēdētāja rīkojums 1980. gada 3. novembrī. # Benoît Suss pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Lieta 186/80 R. TITJUR