Lieta T-255/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. septembra spriedums – US/ECB (Civildienests – ECB darbinieki – Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums – Atteikums pārkvalificēt uz noteiktu laiku noslēgtu darba līguma par darba līgumu uz nenoteiktu laiku – Pienākums norādīt pamatojumu – Acīmredzama kļūda vērtējumā)