Ģenerāladvokāta Mischo secinājumi, sniegti 1986. gada 15.aprīlī.