Apvienotās lietas T-261/13 un T-86/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – Nīderlande/Komisija SPCI — Regula (EK) Nr. 2494/95 — Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotie patēriņa cenu indeksi (NNL SPCI) — Regula (ES) Nr. 119/2013 — Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksi — Regula (ES) Nr. 93/2013 — Eurostat — Komitoloģija — Piemērošanas pasākumi — Regulatīvā kontroles procedūra