Rakstisks jautājums E-5434/10 Mara Bizzotto (EFD) Komisijai. Priekšlikuma grozīt Direktīvu 2002/15/EK noraidīšanas ietekme uz Spānijas valsts finansēm