Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2021/86 (2021. gada 22. janvāris), ar ko Lietuvas Republikai atļauj piemērot īpašu pasākumu, atkāpjoties no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu