Tiesas spriedums 1984. gada 3. oktobrī. # Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku. # Lieta 279/83. Komisija/Itālija TITJUR