Asia C-637/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 28.10.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen – Ruotsi) – BY v. CX (Ennakkoratkaisupyyntö – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29/EY – Tietoyhteiskunta – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen – 3 artiklan 1 kohta – Yleisölle välittäminen – Yleisön käsite – Todisteeksi tarkoitetun suojatun teoksen sähköinen välittäminen tuomioistuimelle oikeudenkäynnissä)