Lieta C-189/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 4. aprīlī iesniedza Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten