Rakstisks jautājums E-008265/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) Komisijai. Konfiskācijas savstarpēja atzīšana