Labojumi Valstu vai valdību vadītāju padomes Lēmumā 2003/223/EK ( 2003. gada 21. marts ) par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 10.2. panta grozījumiem ( OV L 83, 1.4.2003. ) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 1. nodaļa, 4. sējums, 294. lpp.)