Rakstisks jautājums E-3642/10 Charles Tannock (ECR) un Fiorello Provera (EFD) Komisijai. Komisijas attiecības ar Dienvidsudānas reģionu