TITJUR Ģenerāladvokāta Darmon secinājumi, sniegti 1988. gada 20.aprīlī. # Edgard Arendt pret Eiropas Parlamentu. # Ierēdnis - Atteikums sniegt atļauju piedalīties konkursā. # Lieta 28/87. Arendt/Parlaments