Komisijos sprendimas (ES) 2020/394 2019 m. spalio 7 d. dėl priemonių SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP), kurias Graikijos Respublika taikė kaip palūkanų subsidijas ir garantijas, susijusias su 2007 m. gaisrais (šis sprendimas taikomas tik žemės ūkio sektoriui) (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 7094) (Tekstas autentiškas tik graikų kalba) (Tekstas svarbus EEE)