UK-Lerwick: Regulāras gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšana — Apvienotās Karalistes izsludināts konkurss saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu par regulāras gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanu starp Šetlendas galveno salu (Tingwall/Sumburgh) un Foula, Fair Isle, Out Skerries un Papa Stour salu Dokuments attiecas uz EEZ