Komisijos tarnybų darbinis dokumentas - Lydraštis Pasiūlymas Tarybos direktyva kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 95/59/EB, 92/79/EEB ir 92/80/EEB dėl apdorotam tabakui taikomų akcizų struktūros ir tarifų - Poveikio vertinimo santrauka {KOM(2008) 459 galutinis} {SEK(2008) 2266}