Lieta C-32/18: Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 18. septembra spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Tiroler Gebietskrankenkasse/Michael Moser (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālais nodrošinājums – Migrējoši darba ņēmēji – Regula (EK) Nr. 987/2009 – 60. pants – Ģimenes pabalsti – Tiesības saņemt starpību starp prioritāri kompetentā dalībvalstī izmaksātu vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu, kas paredzēts pakārtoti kompetentajā dalībvalstī)