Förenade målen T-755/15 och T-759/15: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – Luxemburg och Fiat Chrysler Finance Europe mot kommissionen (Statligt stöd – Stöd som genomförts av Luxemburg – Beslut i vilket det slås fast att stödet är oförenligt med den inre markanden och olagligt och det förordnas om att stödet ska återkrävas – Förhandsbesked (tax ruling) – Fördel – Principen om marknadsmässiga villkor – Selektiv karaktär – Presumtion – Begränsning av konkurrensen – Återkrav)