Писмен въпрос E-010216/11 Sergio Gaetano Cofferati (S&D) до Комисията. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ след наводнението в провинция Ла Специя