Rakstisks jautājums E-010216/11 Sergio Gaetano Cofferati (S&D) Komisijai. Solidaritātes fonda aktivizēšana pēc plūdiem Spēcijas provincē