Notificación previa de una concentración [Asunto M.9796 — Uniqa/Axa (Insurance, asset management and pensions — Czechia, Poland and Slovakia)] (Texto pertinente a efectos del EEE) 2020/C 216/13