Asia C-308/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – Helleenien tasavalta v. Leo Kuhn (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EU) N:o 1215/2012 — Tuomioistuimen toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Soveltamisala — 1 artiklan 1 kohta — Siviili- ja kauppaoikeudellisen asian käsite — Jäsenvaltion liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat — Yksityisen sektorin osallistuminen kyseisen valtion valtionvelan uudelleenjärjestelyyn — Lainaehtojen yksipuolinen ja taannehtiva muuttaminen — Yhteistoimintalausekkeet — Kanne, jonka kyseisten joukkovelkakirjojen haltijoina olevat yksityiset velkojat ovat luonnollisina henkilöinä nostaneet mainittua valtiota vastaan — Valtion vastuu teoista ja laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä)