Byla C-620/16: 2019 m. kovo 27 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Vokietijos Federacinė Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — SESV 258 straipsnis — Sprendimas 2014/699/ES — Lojalaus bendradarbiavimo principas — ESS 4 straipsnio 3 dalis — Priimtinumas — Elgesio, kuriuo kaltinama, poveikis pasibaigus pagrįstoje nuomonėje nustatytam terminui — Tęstinis poveikis Europos Sąjungos tarptautinių veiksmų vieningumui ir nuoseklumui — Atitinkamos valstybės narės nustatytų priemonių pakankamumas siekiant laikytis pagrįstos nuomonės — Vokietijos Federacinės Respublikos balsavimas prieš Sprendime 2014/699/ES apibrėžtą Sąjungos poziciją Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) Peržiūros komiteto 25-ojoje sesijoje ir šios valstybės narės išreikštas prieštaravimas šiai pozicijai ir šiame sprendime apibrėžtai balsavimo teisių įgyvendinimo tvarkai)