2017 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2105 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Prekybos komitete dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo XII priedo, kuriame nustatytas Kolumbijos perkančiųjų subjektų sąrašas pagal VI antraštinę dalį (Viešieji pirkimai), dalinio pakeitimo