Vec F-60/10: Žaloba podaná 22. júla 2010 — Chiavegato/Komisia