Apie Europos Sąjungos institucijų žiniatinklio archyvą

Turinys

 1. Kodėl archyvuojame interneto svetaines?
 2. Kas gali naudotis archyvu?
 3. Ką archyvuojame?
 4. Kaip tai vyksta?
 5. Gairės interneto svetainių valdytojams
 6. Turinio šalinimo politika
 7. Teisinė informacija
 8. Daugiau informacijos

Nuorodos į ES žiniatinklio archyvą šiuo metu nestabilios.
Stengiamės šią problemą išspręsti ir atsiprašome už nepatogumus.
Jei ieškote archyvuoto turinio, kreipkitės į žiniatinklio turinio išsaugojimu besirūpinančią komandą adresu op-web-preservation@publications.europa.eu

1. Kodėl archyvuojame interneto svetaines?

Vis daugiau ES informacijos pateikiama tik internete. Tačiau didelė dalis informacijos internete lieka trumpai, o saityno technologijos sparčiai kinta. Taigi kyla pavojus, kad ši informacija bus prarasta, pavyzdžiui, iš esmės keičiant arba šalinant interneto svetaines.

Todėl 2013 m. sukūrėme ES institucijų, agentūrų ir įstaigų (ES institucijų) žiniatinklio archyvą.

Jame išsaugotas toks interneto svetainių turinys ir dizainas, koks jis buvo tam tikru metu. Tai suteikia galimybę susipažinti su informacija, kurią institucijos pateikė savo interneto svetainėse, net ir tais atvejais, kai pirminės svetainės arba puslapio (arba jų dalies) nebėra.

2. Kas gali naudotis archyvu?

Archyvas yra viešai prieinamas internete. Su juo susipažinti ir juo naudotis gali bet kuris interneto ryšį turintis asmuo.

3. Ką archyvuojame?

Archyvuojame ES institucijų interneto svetaines. Dauguma jų yra srities „europa.eu“ ir jos posričių svetainės ir yra reguliariai archyvuojamos.

Atitinkamos ES institucijos prašymu gali būti vykdomas interneto svetainių, kurias ketinama pašalinti arba iš esmės keisti, ad hoc indeksavimas naudojant paieškos robotą. Pavyzdžiui, galime archyvuoti konkretiems renginiams specialiai sukurtus puslapius.

Nearchyvuojame šių elementų:

 • nuorodų į išorės svetaines. Jei archyvuotose svetainėse pateikiama nuorodų į išorės svetainę, naudotojas nukreipiamas į veikiančią svetainę. Pavyzdžiui, jei archyvuotoje Europolo interneto svetainėje pateikiama nuoroda į Jungtinių Tautų interneto svetainę (https://www.un.org/), naudotojas nukreipiamas į dabartinę JT svetainę;
 • dinaminio turinio;
 • socialinių tinklų;
 • duomenų bazių. Tai reiškia, kad paieška nevyks ir neveiks užklausomis grindžiamos nuorodos.

4. Kaip tai vyksta?

Interneto svetainės archyvuojamos keturis kartus per metus naudojant paieškos robotą. Robotas aplanko ir peržiūri atrinktas interneto svetaines naudodamasis saitais (labai panašiai, kaip tai darytų žmogus) ir nukopijuoja peržiūrimus puslapius ir rinkmenas.

Naudotojai archyvuotose svetainėse gali naršyti taip pat kaip veikiančiose. Tačiau archyvavimas naudojant paieškos robotą turi tam tikrų techninių apribojimų, todėl kai kurios funkcijos gali neveikti, be kita ko:

 • pirminės interneto svetainės paieškos sistemos,
 • turinys, pasiekiamas tik prisijungus,
 • kai kurie naršymo elementai, pavyzdžiui, išskleidžiamieji meniu, žymimieji langeliai ir kai kurie žemėlapiai,
 • filmukai ir žaidimai, srautinis duomenų siuntimas ir įterpti socialiniai tinklai,
 • kompleksinė „JavaScript“,
 • funkcija POST.

5. Gairės interneto svetainių valdytojams

Interneto svetainių parengimas archyvuoti

 1. Kad archyve saugomos jūsų interneto svetainės versijos būtų kuo geresnės kokybės, reikia svetainę kurti ir tvarkyti taip, kad ji galėtų būti archyvuojama. Itin svarbus pradžios puslapis, nes per jį į svetainę patenka paieškos robotas.
 2. Daugiau informacijos pateikiama Informacijos teikėjų vadove.
 3. Pašalinkite turinį, kurio nereikėtų saugoti (ir suteikti prie jo prieigą) ilgą laiką dėl priežasčių, susijusių su intelektinės nuosavybės teisėmis (pavyzdžiui, autorių teisėmis), konfidencialumu, privatumu, duomenų apsauga ir pan.
 4. Jei šio turinio prieš archyvavimą pašalinti negalima, pasirūpinkite, kad jis nebūtų peržiūrėtas naudojant rinkmenas „robot.txt“.

6. Turinio šalinimo politika

Tam tikromis aplinkybėmis gali būti pagrįstai reikalaujama neteikti visuomenei prieigos prie tam tikrų archyve esančių tinklalapių.

Pagrįstą prašymą pašalinti tinklalapius gali pateikti bet kas. Tokiu atveju rašykite adresu op-web-preservation@publications.europa.eu.

Galimybė pašalinti tinklalapius bus svarstoma tik vienu iš šių atvejų:

 • jei puslapyje pateikiamas vienos iš šių rūšių turinys:
  • asmens duomenys arba neskelbtini asmens duomenys, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis;
  • autorių teisių saugoma medžiaga, kurios skelbti nebeturima teisės;
  • šmeižianti arba nepadori medžiaga arba pranešimai;
 • jei dėl tinklalapio turinio interneto svetainės savininkui gali kilti didelių ir realių administracinių sunkumų;
 • jei skelbiant tinklalapį nenusižengta sąžiningumui, tačiau aplinkybėms pasikeitus manoma, kad jį reikia pašalinti;
 • jei tinklalapis paskelbtas per klaidą ir manoma, kad jį būtina pašalinti tam, kad ta klaida būtų ištaisyta.

7. Teisinė informacija

7.1. Autorių teisės

© Europos Sąjunga, 2019

Kad išsaugotų Europos Sąjungos interneto svetainių turinį, Leidinių biuras jas archyvuoja. Didžioji dalis ES žiniatinklio archyve (EUWA) sukaupto interneto svetainių turinio saugoma ES (arba ES institucijų, agentūrų arba įstaigų) autorių teisių. Už EUWA saugomų interneto svetainių nuosavybės ir autorių teises ir toliau atsakingi interneto svetainių savininkai.

Jei nenurodyta kitaip, EUWA gautą medžiagą galima laisvai atgaminti. Šiam bendrajam principui gali būti taikomos sąlygos, kurios gali būti nurodytos atskiruose pranešimuose apie autorių teises. Tai netaikoma nuotraukoms, vaizdo medžiagai, muzikos kūriniams arba kitai medžiagai, kuriems taikomos trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisės (ne ES intelektinės nuosavybės teisės). Tokiais atvejais leidimo naudoti medžiagą reikia prašyti tiesiai licenciarų. Leidinių biuras negarantuoja, kad visas trečiųjų šalių turinys yra tinkamai paženklintas.

Šis leidimas netaikomas jokiems logotipams ir prekių ženklams.

Visais klausimais, susijusiais su čia pateikta informacija, kreipkitės adresu OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

7.2. Pareiškimas apie privatumo apsaugą

8. Daugiau informacijos

Kreipkitės į žiniatinklio archyvo komandą adresu op-web-preservation@publications.europa.eu