Women and children walking in a disorganised column in a desert landscape

Prieglobstis ir imigracija

Eiropas Savienība saskaras ar vēl nebijuša mēroga bēgļu krīzi un migrācijas plūsmu. Šajās publikācijās ir sniegti un analizēti dati un raksturota politika par šo jautājumu.