pieces of jigsaw puzzle join symbolic hands to join in a circle, representing partnership

Partnerių leidiniai

 

Leidinių biuras bendradarbiauja su leidėjais partneriais ir tarptautinėmis organizacijomis, kad platintų Europos Sąjungos dokumentus (be tų, kuriuos ES leidžia pati) tam tikrose rinkose.
Skyriuje „Partnerių leidiniai“ pateikiama naujų leidinių, kuriuos partneriai išleido remdamiesi ES dokumentais, apžvalga.
Leidinių biuras džiaugiasi gavęs prašymų užmegzti partnerystę su kitais leidėjais ir sudaryti susitarimus drauge leisti ES leidinius. (Kreipkitės)

Jei norite sužinoti šių leidinių kainas ir (arba) juos užsisakyti, kreipkitės į leidėjus.
Leidinio PDF formatu tekstas gali būti sutrumpintas.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.
The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.