europe map

 

Žemėlapiai

 

Naujausi ES institucijų išleisti  žemėlapiai.Jų galite įsigyti nemokamai kreipęsi į:

Europos Komisijos atstovybes ES valstybėse narėse;

ES delegacijas ES nepriklausančiose šalyse;

Europos Parlamento informacijos biurą savo šalyje;

tarnybą Europe Direct.