a school of fish

Jūrų reikalai ir žuvininkystė

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas siekia plėtoti Europos jūrų ekonomikos potencialą ir užtikrinti tvarią žuvininkystę, stabilų jūros gėrybių tiekimą, gerą jūrų būklę ir pakrančių bendruomenių klestėjimą šiandienos europiečiams bei ateities kartoms.

Tam reikia skatinti integruotą požiūrį į visas jūrų reikalų politikos kryptis, siekiant skatinti mėlynąją ekonomiką, ir formuoti bei įgyvendinti bendrą žuvininkystės politiką – tausaus žuvininkystės išteklių naudojimo pagrindą.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.