This page shows the 10 priorities like cogs

Dešimt Europos prioritetų

Europos Sąjunga susiduria su precedento neturinčiomis problemomis – tai ir didelis nedarbas, lėtas ekonomikos augimas, ekonominis neapibrėžtumas, milžiniškas investicijų atotrūkis, ir migracijos spaudimas, aplinkos ir saugumo problemos, be to, ją veikia nestabili kaimyninių šalių padėtis. Siekdama spręsti šias problemas Jeano-Claude’o Junckerio Komisija nustatė 10 pagrindinių prioritetų, kuriems ES institucijos skiria daugiausia dėmesio. Toliau nurodytuose leidiniuose aiškinama, kokią veiklą ES vykdo prioritetinėse politikos srityse, kodėl ES imasi veiksmų ir kokių rezultatų yra pasiekusi.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.