Reuse - Apie leidinių biurą

Dockbar

Help - Reuse

Ar galiu pakartotinai naudoti šios svetainės informaciją?

Pagal bendrą Europos Komisijos pakartotinio informacijos naudojimo politiką piliečiai ir įmonės gali nemokamai naudotis Komisijos medžiaga, net komerciniais tikslais, ir neprivalo prašyti leidimo tai daryti. Dokumentus galima atgaminti, pritaikyti, išversti ir t. t.

Tačiau gali būti taikomos tam tikros sąlygos, pavyzdžiui, gali būti reikalaujama nurodyti šaltinį arba neiškreipti originalo prasmės, o Europos Komisija gali neprisiimti atsakomybės už pakartotinio naudojimo padarinius.

Taip pat yra keletas bendros pakartotinio naudojimo politikos išimčių (pvz., logotipai, programinė įranga). Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad Komisija neturi visos šiame portale pateiktos medžiagos autorių teisių. Todėl svarbu patikrinti leidinių arba duomenų, kuriuos ketinate pakartotinai panaudoti, autorių teisių informaciją.

Tam tikrais atvejais kai kurių leidinio nuotraukų, muzikos ir t. t. autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, ir šie elementai negali būti naudojami be specialaus leidimo.

ES teisės aktai yra vieši. Jiems netaikomos autorių teisės ir jie gali būti pakartotinai naudojami be apribojimų. Jiems tik taikomas įpareigojimas nurodyti šaltinį (panašios sąlygos taikomos TED naudojimui). Pakartotinio naudojimo politika yra aprašyta Komisijos sprendime 2011/833/ES dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo. Siekiama remti naują ekonominę veiklą, skatinti ES informaciją skleisti ir naudoti plačiau, didinti ES Pakartotinis naudojimas padeda kurti darbo vietas ir apskritai yra naudingas Europos ekonomikai. Pavyzdžiui, naudojantis atviraisiais duomenimis ir daugkartinio naudojimo leidiniais gali būti sukurtos novatoriškos internetinės paslaugos.

Daugiau informacijos apie ES medžiagos pakartotinį naudojimą autorių teises.