Europos Sąjungos leidinių biuras (OL portalas)

Teisiniai pranešimai

Šioje svetainėje pateikiamai informacijai taikomos atsakomybės apribojimo ir autorių teisių nuostatos bei su asmens duomenų apsauga susijusios taisyklės.

Atsakomybės apribojimo pareiškimas

Šią svetainę tvarko Leidinių biuras, kad visuomenei būtų paprasčiau susipažinti su Europos Sąjungos teise, leidiniais ir apskritai politika. Siekiame, kad ši informacija būtų tiksli ir pateikiama laiku. Pranešus apie klaidas, pasistengsime jas ištaisyti.

Vis dėlto Leidinių biuras neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su šioje svetainėje pateikiama informacija.

Ši informacija:

  • yra tik bendro pobūdžio, nesiejama su jokiu konkrečiu fiziniu ar juridiniu asmeniu;
  • nebūtinai yra išsami, baigtinė, tiksli ar naujausia;
  • kartais yra susieta su išorės svetainėmis, kurių Leidinių biuras nekontroliuoja ir už jas neprisiima jokios atsakomybės;
  • nėra profesionalūs ar teisiniai patarimai (jeigu jums reikia konkrečių patarimų, turėtumėte kreiptis į atitinkamos kvalifikacijos specialistą).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nėra galimybių garantuoti, jog internete pateiktas dokumentas tiksliai atitinka oficialiai priimtą teksto redakciją. Autentišku laikomas ir teisinę galią turi tik Europos Sąjungos oficialusis leidinys (spausdintiniai jo numeriai arba – nuo 2013 m. liepos 1 d. – elektroniniai numeriai, pateikiami svetainėje „EUR-Lex“).

Siekiame, kad nesklandumų dėl techninių klaidų būtų kuo mažiau. Tačiau kuriant ar sisteminant kai kuriuos mūsų svetainėje pateikiamus duomenis ar informaciją galėjo įsivelti rinkmenų ar formatų klaidų, todėl negalime garantuoti, kad dėl tokių problemų mūsų paslaugos negalėtų būti vienaip ar kitaip sutrikdytos. Leidinių biuras neprisiima jokios atsakomybės dėl tokių problemų, kilusių naudojant šią ar kokią nors kitą susijusią išorės svetainę.

Šis atsakomybės apribojimas neskirtas nei apriboti Leidinių biuro atsakomybės dėl kokių nors taikomoje nacionalinėje teisėje nustatytų reikalavimų pažeidimo, nei atleisti jo nuo atsakomybės už tai, už ką pagal tą teisę nuo tokios atsakomybės atleisti negalima.