Karjeros galimybės

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) yra pagrindinis ryšių centras visiems, kuriuos domina darbas ES institucijose ir įstaigose. EPSO organizuoja atvirus konkursus nuolatinėms ir nenuolatinėms pareigoms užimti. Be nuolatinių darbuotojų, ES institucijose yra sutartininkų, laikinųjų darbuotojų ir stažuotojų, naudojamasi į specialias duomenų bazes įtrauktų įvairių sričių specialistų paslaugomis. EPSO interneto svetainėje paaiškinama atrankos procedūra ir patariama, kaip pasirengti atviriems konkursams.