The print function is not available on your version of browser
Skip to Content
Įeiti į sistemą

Galimos kalbos ir formatai

 • bg
 •  
 • es
 •  
 • cs
 •  
 • da
 •  
 • de
 •  
 • et
 •  
 • el
 •  
 • fr
 •  
 • ga
 •  
 • hr
 •  
 • it
 •  
 • lv
 •  
 • lt
 •  
 • hu
 •  
 • mt
 •  
 • nl
 •  
 • pl
 •  
 • pt
 •  
 • ro
 •  
 • sk
 •  
 • sl
 •  
 • fi
 •  
 • sv
 •  

Naudotojų vertinimas 
 • Šio leidinio jūsų naršymo kalba nėra > Galimos kalbos

  EN Improving resource efficiency in SMEs

 • Verslumo mąstymo ir įgūdžių ugdymas ES

 • Šio leidinio jūsų naršymo kalba nėra > Galimos kalbos

  EN Smart guide to cluster policy

 • Išmanusis paslaugų inovacijų vadovas

 • Struktūrinių fondų naudojimas MVĮ ir verslumo politikai remti

 • Neformalaus investuotojo veiklos skatinimas siekiant remti MVĮ plėtrą

 • Viešieji pirkimai, varomoji inovacijų MVĮ ir viešųjų paslaugų sektoriuje jėga

 • SVA įgyvendinimas regionuose

 • MVĮ tarptautinimo parama

 • Paprastesnė verslo perdavimo tvarka