Tarybos reglamentas (EB) 1165/98 1998 m. gegužės 19 d. dėl trumpojo laikotarpio statistikos