2004 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1946/2004, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2004 m. lapkričio 12 d.