Komisijos personalo darbinis dokumentas - Pridedamas dokumentas prie pasiūlymo dėl Europos parlamento ir Tarybos reglamento dėl metalinio gyvsidabrio eksporto uždraudimo ir saugaus laikymo - Santrauka {KOM(2006) 636 final SEK(2006) 1369}